Vi är medlemmar i 
Dackekatten, Sverak, FIFE
CFA

SPEXUS

Annette är diplomerad uppfödare i Sverak