Vi är medlemmar i 
Dackekatten, Sverak, FIFE
CFA

SPEXUS

Är diplomerad uppfödare i Sverak

Har genomfört Campus Felinariums Ursa Minor