IC FR*D'Eden Lover Aramis of Helostrian's

Aramis 21 månader

5 månader

4,5 månader

två månader

en månad

2 veckor

Mamma FR*D'Eden Lover Godiva of Wishes

Pappa FR*D'Eden Lover Gipps of Fare

Aramis
Stefans TV-kompis

Mamma: FR*D'Eden Lover Godiva of Wishes
Pappa: FR*D'Eden Lover gipps of Fare

Pure Persian
FIFE och CFA registrerad
Född: 2014-08-10
Död: 2017-02-16