IC SE*Helostrian's Queen Jane JW

Två veckor

Fem veckor

Sju veckor

Nio veckor

Nio veckor

Queen 4 månader

Queen JW nio månader

Queen 13 månader

Queen Jane 15 månader och Internationell Champion på Sydkattens utställning i Malmö

Queen är född 2021-08-26
Mamma: Shahi's Fendi di Helostrian's
Pappa: Preciousice Wishmaster JW 


Pure persian
Fife coh CFA registrerad