Vi är medlemmar i 
Dackekatten, Sverak, FIFE
CFA

SPEXUS

Är diplomerad uppfödare i Sverak

Har även genomfört Sveraks Uppfödaretta med godkänt resultat

Har genomfört Campus Felinariums Ursa Minor

Har genomfört Campus Felinariums Ursa Mayor